"Opowieść o dobrym człowieku" Teatr Eden

W piątek 17 listopada nasze przedszkole odwiedził teatr Eden, aby przedstawić spektakl pt. ”Opowieść o dobrym człowieku”. W wydarzeniu wzięły udział dzieci z całego przedszkola. Historia oparta była na biblijnej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Wspaniała gra młodych aktorów, a także pomysłowe stroje i rekwizyty sprawiły, że sala przedszkolna zmieniła się w salę teatralną. Przedszkolaki były niesamowicie zaangażowane w spektakl, którego scenariusz był tak przygotowany, aby to właśnie mali widzowie również mieli wpływ na jego przebieg. Teatr sprawił, że sala wypełniła się śmiechem i gwarem. Dzieci doskonale zrozumiały morał i wyciągnęli wnioski z pouczającej opowieści.