Kadra przedszkolna

Nasza kadra to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych oraz przyjaznych dzieciom nauczycieli, którzy pracują z pasją. Głównym zadaniem zespołu pedagogicznego jest dbanie o ciepłą i przyjazną dzieciom atmosferę i dobre efekty edukacyjne. Profesjonalne przygotowanie się do zajęć oraz wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej to nasze atuty. O edukację dzieci w przedszkolu „SMYK” dbają:

  • Pani Marta Mac – dyrektor Niepublicznego Przedszkola „SMYK”

WYKSZTAŁCENIE:

2017 - 2018 - Studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                        Kierunek - Zarządzanie i nadzór pedagogiczny w placówkach szkolnych i oświatowych

2006 - 2009 - Studia licencjackie na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi

                        Kierunek - Pedagogika

                        Specjalność: Psychopedagogika

KURSY:

2015 - 2016 - Zarządzanie placówką niepubliczną

SZKOLENIA:

2015 - 2016 - Szkolenie z zakresu "Systemu informacji oświatowej"

 

  • Pani mgr Aneta Gołąb – wychowawca/logopeda/zastępca dyrektora

​WYKSZTAŁCENIE:

2016 - 2017 - Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim

                         Kierunek - Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

2012 - 2014 - Studia podyplomowe 

                        Kierunek - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

2010 - 2012 - Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim

                       Kierunek - Logopedia

2006 - 2011 - Studia magisterskie na Uniwersytecie Rezszowskim

                       Kierunek - Pedagogika

                       Specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

2009 - 2012 - Studia licencjackie na Uniwersytecie Rzeszowskim

                        Kierunek - Pedagogika

                        Specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

KURSY:        

                      Stosowana Analiza Zachowania w edukacji i terapii uczniów z autyzmem

SZKOLENIA:

                      Podstawy ortodoncji dla logopedów - diagnozowanie i usprawnianie mowy osób z wadą zgryzu

                      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                      Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

                      Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów

                     

  • Pani mgr Natalia Strzelec - wychowawca

WYKSZTAŁCENIE:

2014 - 2016 - Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim

                        Kierunek - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2012 - 2014 - Studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim

                        Kierunek - Pedagogika

                        Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

2009 - 2014 - Stduia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                         Kierunek - Pedagogika

                         Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

2008 - 2014 - Studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                         Kierunek - Zarządzanie

                         Specjalność: Rachunkowość i finanse

SZKOLENIA:

2017 - Astra inspiruje - szkolenie z zakresu technik plastycznych

WARSZTATY:

2017 - Aktywizacja ciała i umysłu. Elementy treningu kreatywności i pedagogiki zabawy.

 

  • Pani mgr Paula Stępień - wychowawca

WYKSZTAŁCENIE:

2014 - 2016 - Studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                        Kierunek - Pedagogika

                        Specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i eduakcją włączającą

2011 - 2014 - Studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                        Kierunek - Pedagogika

                       Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

SZKOLENIA:

2017 - Astra inspiruje - szkolenie z zakresu technik plastycznych.

WARSZTATY:

2014 - Warsztaty terapeutyczne pt. "Autysta mój niezywkły kolega"

2017 - Aktywizacja umysłu i ciała. Elementy treningu kreatywności i pedagogiki zabawy.

 

  • Pani mgr Anna Buryło - nauczyciel

WYKSZTAŁCENIE:

2017 - 2018 - Studia Podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                        Kierunek - Zarzdządzaniei nadzór pedagogiczny w placówkach szkolnych i oświatowych

2013 - 2015 - Studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim

                        Kierunek - Pedagogika

                        Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2010 - 2013 - Studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                       Kierunek - Pedagogika

                        Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

KURSY:

2013 - Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

2013 - Kurs kierownika obozów wędrownych i wycieczek szkolnych

SZKOLENIA:

2017 - Astra inspiruje - szkolenie z zakresu technik plastycznych

WARSZTATY:

2017 - Aktywizacja umysłu i ciała. Elementy treningu kreatywności i pedagogiki zabawy.

  • Pani Renata Pich - wychowawca

WYKSZTAŁCENIE:

2007 - 2010 - Studia licencjackie na Uniwersytecie Rzeszowskim

                       Kierunek - Pedagogika

                       Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

  • Pani mgr Anna Olchowy - pomoc nauczyciela

WYKSZTAŁCENIE:

2013 - 2015 - Studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej

                         Kierunek- Zarządzanie

                         Specjalność: Zarządanie marketingiem i sprzedaż

2010 - 2013 - Studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole  Techniczno - Ekonomicznej

                         Kierunek - Zarządzanie

                         Specjalność: Zarządzanie nieruchomościami

  • Pani mgr Katarzyna Fronc - nauczyciel języka angielskiego

 

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

  • Pan Michał Mierzwa - nauczyciel tańca
  • Pani Elżbieta Kozik - Bundyra - nauczyciel zajęć umuzykalniających prowadzonych metodą E. Gordona i  szachów