O naszym przedszkolu

Nasza placówka znajduje się na ulicy Brzostków 9/11 w Jarosławiu. Jesteśmy niepublicznym przedszkolem, które jest pod opieką i nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej (realizujemy podstawę programową określoną rozporządzeniem MEN gwarantującą właściwe przygotowanie dzieci do szkół). Nasze przedszkole jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) przez cały rok od godziny 6.30 do 17.30. Dysponujemy czterema słonecznymi salami, szatnią oraz specjalnie przystosowanymi dla dzieci toaletami. Wszystkie, pełne radosnych barw pomieszczenia, spełniają normy bezpieczeństwa. Dodatkowo jedna z sal wyposażona jest w bardzo atrakcyjne zabawki, spośród których każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji dzieci jest: zjeżdżalnia, suchy basen z kolorowymi piłkami, tor przeszkód, trampolina oraz kącik z domkiem, zabawkami oraz klockami. Powyższe atrakcje pozwolą przenieść się dzieciom w świat bajkowego szaleństwa i wywołają uśmiech na twarzy każdego przedszkolaka. Nasi podopieczni to dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Pracujemy w czterech grupach liczących ok 20 dzieci, co pozwala nam na indywidualne podejście do każdego dziecka, baczne go obserwowanie i wychwytywanie jego zdolności oraz wczesną interwencję w sytuacjach problemowych.

A teraz kilka słów o naszej działalności…

W naszym przedszkolu staramy się rozwijać w dzieciach otwartość, współpracę i kreatywność w myśleniu i działaniu. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dla dzieci miejsca, w którym nie tylko będą się czuły ważne i kochane, ale także miejsca, w którym nauczą się zawierać pierwsze przyjaźnie i budować pozytywne relacje międzyludzkie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by w naszym przedszkolu panowała rodzinna atmosfera i aby każde dziecko czuło się, jak w domu – kochane, akceptowane i szczęśliwe. Radosny i przyjazny klimat panujący w naszej placówce sprzyja szybkiej adaptacji nowo przyjętych dzieci i zapewnia miły pobyt w przedszkolu.

W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zajęcia dydaktyczne rozwijały wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność. Dzięki temu nasze przedszkolaki stają się bardziej samodzielne, zdobywają umiejętność radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach oraz wykazują własną inicjatywę. Pragniemy, aby poprzez naukę i zabawę dzieci otworzyły się na otaczający świat oraz czerpały radość ze zdobywania nowych informacji. Staramy się ciągle urozmaicać codzienny harmonogram zajęć różnego typu atrakcjami, pokazami, imprezami, spacerami i atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby nasi wychowankowie już od najmłodszych lat mieli bliski kontakt z literaturą. Dlatego też dużo czytamy, rozmawiamy o książkach i bajkach, przez co rozwijamy w dziecku wyobraźnię oraz przyczyniamy się do wyrabiania nawyku sięgania po książkę od najmłodszych lat. Ponadto dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez nas sytuacje edukacyjne sprzyjały nawiązywaniu przez dziecko różnorodnych kontaktów społecznych, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości muzycznej, plastycznej, ruchowej oraz werbalnej. Proponujemy radosne, szczęśliwe dzieciństwo, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa jest przyjemnością. Jesteśmy po to aby wspierać, inspirować oraz pomagać dzieciom przezwyciężać ich trudności.

Jesteśmy nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców…

Każdego dnia staramy się dbać o pozytywne relacje z Rodzicami. Na bieżąco informujemy o podejmowanych przez nas działaniach oraz osiągnięciach dzieci. Ponadto jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi ze strony Rodziców, ponieważ uważamy, że tylko dzięki integracji działań ze strony przedszkola i Rodziców możliwy jest harmonijny rozwój naszych podopiecznych.

Dla nas najważniejsze jest indywidualne podejście do dziecka…

W naszym przedszkolu otaczamy każde dziecko szacunkiem, troską oraz podchodzimy do dziecka w sposób bardzo indywidualny. Takie podejście umożliwia nam zauważenie w dziecku tego, co stanowi jego potencjał na przyszłość. Dlatego też wszelkie działania i formy pracy dostosowujemy do potrzeb i możliwości oraz zainteresowań naszych podopiecznych.

Dbamy o edukację artystyczną…

Mając na uwadze, że okres przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka, cechującym się wzmożoną aktywnością poznawczą, koniecznością działania oraz ciekawością, zaspokajamy powyższe potrzeby stwarzając dzieciom warunki do wyrażenia siebie w różnych formach działalności artystycznej. W naszym przedszkolu bardzo często dzieci realizują się twórczo poprzez prace plastyczne wykonywane za pomocą różnych technik, a efekty tej twórczości są niejednokrotnie godne podziwu. Ponadto organizujemy przedstawienia teatralne, które rozwijają wyobraźnię dziecka, pomagają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także uwrażliwiają dzieci na sztukę.

Nasza wizja…

  • stworzenie rodzinnej atmosfery – aby każde dziecko czuło się akceptowane, szczęśliwe i otoczone miłością;
  • dbanie o wszechstronny rozwój każdego przedszkolaka;
  • respektowanie faktu, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie;
  • dawanie dzieciom możliwości samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy ekspresji ruchowej, muzycznej oraz plastycznej;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu szkolnym.