OGŁOSZENIE

Rodzicu!

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat,

przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju

oraz informacje przesyłane przez placówkę.