Plan dnia przedszkolaka

6:30 – 9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowa nauczycielek z rodzicami dzieci
Swobodna zabawa dzieci według własnych zainteresowań
9:00 – 9:15
Śniadanie
9:15 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne
10:00 – 10:30
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
10:30 – 11:00
Drugie śniadanie
11:00 – 11:45
Zajęcia dodatkowe
  • Poniedziałek: zajęcia logopedyczne
  • Wtorek: język angielski
  • Środa: religia
  • Czwartek: język angielski, rytmika
11:45 – 12:15
Pobyt na świeżym powietrzu: spacery oraz zabawy i ćwiczenia ruchowe na placu zabaw
12:15 – 12:45
Obiad (drugie danie) – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków
12:45 – 13:15
Czytanie bajek, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
13:15 – 13:30
Obiad (pierwsze danie – zupa)
13.30 – 14.00
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne (mycie zębów)
14:00 – 17:30
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, ruchowe, tematyczne ze śpiewem, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Rozchodzenie się dzieci do domu